Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. - Karlovy Vary

kurz

Základní info

Kurz je určen pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:
- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

 

hodinová dotace 120 hod.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. - Karlovy Vary

Vybraný termín:

15.9.2023 –  6.2.2024  Karlovarský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
13 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.