Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. - Praha

Základní info

Kurz je určen pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci a působí nebo chtějí působit jako:
- učitelé druhého stupně základní školy, (§ 8, odst. 1i) jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, (§ 9, odst. 1g)jen pro výuku cizího jazyka
- učitelé odborných předmětů střední školy (§ 9, odst. 2d odst. 3)
- učitelé praktického vyučování střední školy (§ 9, odst. 3a, b, c, odst. 3)
- učitelé odborného výcviku střední školy (§ 9, odst. 5)
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří (§ 10, odst. 1 a, f, g, h)
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 12, písmeno c)

 

hodinová dotace 120 hod.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. - Praha

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

10.6.2023 –  23.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
13 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.