Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem Rozsah

Základní info

Kurz posluchače seznámí se specifiky dětí s odlišným mateřským jazykem, zvláště v oblasti vzdělávání. Důraz bude kladen jak na právní rámec jejich vzdělávání, tak zejména na porozumění kulturním odlišnostem a identitě těchto dětí. Kurz se zaměří na základními přístupy a postupy ve vzdělávání v multikulturním prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována jednotlivým kulturně-jazykovým skupinám, ze kterých nejčastěji pocházejí děti s odlišným mateřským jazykem v ČR (rusofoni, Vietnamci, Romové), se zaměřením na problematické momenty jejich integrace v české společnosti. Na závěr bude věnována pozornost metodám a postupům k posílení soudržnosti etnicky různorodého kolektivu dětí (nejen žáků) a k posílení jejich komunitních vazeb, zejm. formou "komunitní školy". V kurzu budou využity interaktivní metody a hry, na kterých si účastník vyzkouší své vlastní reakce a naučí se s nimi didakticky pracovat. Bude se také pracovat s dokumentárními filmy.

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem Rozsah

akreditace MPSV
Vybraný termín:

12.4.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Cena
2 500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.