Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě

Základní info

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2021/0046-SP/PC

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků sociálních služeb na úrovni vědomostí, dovedností a postojů v práci se specifickými situacemi a klienty. Účastníci se seznámí se základními principy vzniku a charakteristikami projevů závislosti na službách. Pochopí princip pastí v pomáhajícím procesu a naučí se s nimi pracovat. Dále se naučí metody, které jim pomohou v náhledu na příběh klienta, pomohou jim v sebereflexi a náhledu na problémové případy, umět získat nadhled a odstup. Jedná se o základní kurz, ve kterém absolventi získají jen základní přehled a dílčí praktické dovednosti.

Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Získáte základní informace o problematice předcházení závislosti uživatele služby na službě.
 • Získáte základní informace o pomáhajícím vztahu od počátku až po jeho ukončení.
 • Budete seznámeni se syndromem pomáhajícího.
 • Získáte základní znalosti o úskalích v pomáhání, moci a bezmoci.
 • Budete seznámen s procesem individuálního plánování jako procesem zplnomocnění klienta.
 • Získáte základní informace o casemanagementu a jeho významu v péči o klienta.
 • Naučíte se na konkrétních případech metody, které vám pomohou v sebereflexi a náhledu na problémové případy.
 • Získáte pouze dílčí dovednosti.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Vymezení základních pojmů
 • Pomáhající vztah a jeho utváření
 • Syndrom pomáhajícího
 • Příklady z praxe
 • Individuální plánování
 • Casemanagament
 • Závěr

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.