PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [21. 10. 2022 - 7. 1. 2023]

Základní info

Anotace

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Získaná odborná kvalifikace:

Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.

Výuka bude probíhat v pátek a v sobotu od 9h do 16:30, případně až do 18:15. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí před zahájením kurzu.

Závěrečná zkouška proběhne na konci kurzu, na přelomu února a března 2023.

Obsah kurzu

 1. Základy sociální pedagogiky (8 hod.)
 2. Základy sociální psychologie (8 hod.)
 3. Základy pedagogické psychologie (8 hod.)
 4. Základy psychologie osobnosti (8 hod.)
 5. Základy vývojové psychologie (8 hod.)
 6. Obecná didaktika (4 hod.)
 7. Didaktika zájmového útvaru (4 hod.)
 8. Pedagogická komunikace (8 hod.)
 9. Seminář sociální psychologie (8 hod.)
 10. Základy práva pro výchovné instituce (6 hod.)
 11. Osobnost pedagoga (8 hod.)
 12. Etika a multikulturní výchova (8 hod.)
 13. Úvod do pedagogiky (6 hod.)
 14. Pedagogika volného času (6 hod.)
 15. Zážitková pedagogika (8 hod.)
 16. Teorie výchovy (4 hod.)
 17. Reflexe pedagogických zkušeností (10 hod.)

Závěrečná zkouška spojená s obhajobou práce proběhne v na konci kurzu. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [21. 10. 2022 - 7. 1. 2023]

Vybraný termín:

21.10.2022 –  7.1.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.