PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [20. 10. 2023 - 20. 1. 2024]

Základní info

Anotace

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Získaná odborná kvalifikace:

Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.

Kurz je primárně určen pro pedagogy volného času podle § 17 zák. č. 563/2004 Sb., a to pro ty, kdo jsou interními zaměstnanci středisek volného času (DDM, salesiánská střediska, školní kluby a jiná zařízení v gesci MŠMT). Vzhledem k tomu, že pro vychovatele se podle § 16 požaduje jako předpoklad k platnosti našeho kurzu navíc vyšší předběžné vzdělání (VOŠ nebo VŠ), mohou po splnění této podmínky pracovat absolventi tohoto kurzu také jako vychovatelé

Výuka bude probíhat v pátek (16:00 - 19:15) a v sobotu (9:00 - 16:30). S přesným harmonogramem se účastníci seznámí před zahájením kurzu.

Závěrečná zkouška proběhne v únoru 2024.

Obsah kurzu

 1. Základy sociální pedagogiky (8 hod.)
 2. Základy sociální psychologie (8 hod.)
 3. Základy pedagogické psychologie (8 hod.)
 4. Základy psychologie osobnosti (8 hod.)
 5. Základy vývojové psychologie (8 hod.)
 6. Obecná didaktika (4 hod.)
 7. Didaktika zájmového útvaru (4 hod.)
 8. Pedagogická komunikace (8 hod.)
 9. Seminář sociální psychologie (8 hod.)
 10. Základy práva pro výchovné instituce (6 hod.)
 11. Osobnost pedagoga (8 hod.)
 12. Etika a multikulturní výchova (8 hod.)
 13. Úvod do pedagogiky (6 hod.)
 14. Pedagogika volného času (6 hod.)
 15. Zážitková pedagogika (8 hod.)
 16. Teorie výchovy (4 hod.)
 17. Reflexe pedagogických zkušeností (10 hod.)

Závěrečná zkouška spojená s obhajobou práce proběhne po konci kurzu. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [20. 10. 2023 - 20. 1. 2024]

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

20.10.2023 –  20.1.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu
00:00 – 00:00 hod.

Cena
15 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.