Opravdu jsou horší?

kurz

Základní info

Opravdu jsou horší?

Motto
Jestliže se dítě často pere, jestliže učitel píše hojné poznámky, křičí na děti, když rodiče běžně a hodně tlučou své dítě, hledáme vysvětlení. Podle vlastního odborného zaměření a druhu problému nacházíme zdroj takového jednání ve složité rodinné situaci, v osobních problémech, v rodinných vzorech, svádíme problém na násilí v televizi, hledáme v genech, mluvíme o tom, že se asi jedná o psychopatickou osobnost a podobně.
(Václav Mertin, Učitelské listy)

Dva experti Vám nabídnou různé pohledy na agresivitu a úroveň žáků a pomohou Vám hledat klíč k řešení tohoto problému. Školení je určeno výchovným poradcům a poradkyním, preventistům a preventistkám sociálně patologických jevů a všem učitelkám a učitelům, kteří chtějí vědět, odkud se agresivita vzala, jak jí lze rozumět a jak jí předcházet.

Program

9:00 – 11:00 Vzpoura deprivantů, František Koukolík
Kdo je to deprivant, proč mluvíme o jejich vzpouře, jaké jsou příčiny vzniku osobnosti s narušením v citové a morální oblasti, organizovaní deprivanti. Můžeme omezit „vznik“ deprivantů a jejich vzpouru?

11:00 – 11:30 Přestávka

11:30 - 15:00 Praxe výchovných poradců, preventistů a učitelů při řešení konfliktních situací, Jan Svoboda
Některé závěry aktuálních výzkumů o problematice vzniku a řešení sociálně patologických jevů. Sociální zákonitosti, které s danými jevy souvisejí. Řešení některých nejčastějších krizových situací výuky. Jak vést žáka, abychom korigovali jeho vztah ke školnímu vzdělávání.

Přednášejí

František Koukolík
Primář Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, člen newyorské akademie věd, nositel Ceny ČSAV za popularizaci vědy
Autor a spoluautor publikací Vzpoura deprivantů, Život s deprivanty, Odlišné dítě, Zlo na každý den, Mozek a jeho duše, Homo sapiens stupidus … a televizních pořadů Jádro, Vzpoura deprivantů (s Janou Drtilovou) …

Jan Svoboda
Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Autor publikací Odhalená pravda z minulosti (rodinná zátěž), Má dítě rozhodovat za dospělé? (kompetence rodiče a dítěte v rodině), Komunikace s agresivním klientem, Hledání vzájemnosti (rodinná terapie), Dítě jako životní scénář (intervence prarodičů do výchovy), Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v ZŠ …

Cena

Cena semináře je 960 Kč (vč. DPH 20 %). Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, pošleme Vám informace o způsobu platby.

Akreditace

Školení je akreditováno v programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT pod č. j. 3427/2008-25-27. Pro úhradu nákladů spojených s absolvováním školení vč. účastnického poplatku je možné čerpat z účelově vázaných finančních prostředků školy pro program DVPP.

Podrobné informace o školení a přihláška

Opravdu jsou horší?

Vybraný termín:

 Zlínský kraj

Cena
950 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.