O pravěku a starověku nově

kurz

Základní info

O pravěku a starověku nově

Také si myslíte, že data a fakta jsou při výuce dějepisu důležitá, ale stejně důležité je dějinám rozumět a umět o nich přemýšlet v souvislostech?

Lektorka Vám nabídne nápady, jejichž prostřednictvím se žáci mohou seznámit s učivem jinak, než byli dosud zvyklí. Kromě nápadů si odnesete pracovní listy a jiné materiály použitelné přímo ve výuce. To vše pod heslem - známé a klasické v novém kabátě.

Obsah

  • Pravěk –  učitelé si vyzkoušejí opakovací  hodinu na téma pravěk, prostorovou hru s časovou osou, netradiční práci ve skupinách i zajímavou možnost reflexe učiva
  • Řecká mythologie – mezipředmětá výuka, učivo na sebe navazuje v hodinách dějepisu, literární výchovy a výtvarné výchovy. Učitelé budou mít možnost být žáky a všechny postupy a metody si vyzkoušet, seznámí se s formami práce v D, ČJ i VV.

Lektorka

Markéta Krůželová
učitelka češtiny a dějepisu na ZŠ Integra, Vsetín

Cena

Cena semináře je 720 Kč (vč. DPH 20 %). Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, pošleme Vám informace o způsobu platby.

Akreditace

Seminář je akreditovaný v programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT pod č. j. 28 192/2009-25-601. Pro úhradu nákladů spojených s absolvováním školení vč. účastnického poplatku je možné čerpat z účelově vázaných finančních prostředků školy pro programy DVPP.

Podrobné informace o školení a přihláška

O pravěku a starověku nově

Vybraný termín:

 Zlínský kraj

Cena
720 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.