Nadané dítě v mateřské škole

kurz

Základní info

Nadané dítě v mateřské škole

Poznáte nadané dítě? Víte, jak s nadaným dítětem pracovat? Víte, proč některé děti zlobí a jiné nespolupracují?

Lektorka Vám nabídne základní informace k tomu, abyste udělali pro rozvoj nadaných dětí v souladu se současnými poznatky pedagogiky a psychologie maximum.

Obsah

  • Úskalí diagnostiky v předškolním věku dítěte
  • Screening nadaného dítěte v mateřské škole
  • Zpracování podkladů pro pedagogicko-psychologickou poradnu
  • Zpráva PPP pro práci s dítětem v MŠ + návaznost péče – možnosti, meze, pomůcky, finanční ohodnocení, pochopení nadřízených orgánů
  • Zvláštnosti nadaných dětí a spolupráce s rodiči

Lektorka

Helena Pýchová
dětská psycholožka, specialistka na práci s nadanými dětmi

Cena

Cena semináře je 720 Kč (vč. DPH 20 %). Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, pošleme Vám informace o způsobu platby.

Akreditace

Seminář je akreditovaný v programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT pod č. j. 28 192/2009-25-601. Pro úhradu nákladů spojených s absolvováním školení vč. účastnického poplatku je možné čerpat z účelově vázaných finančních prostředků školy pro programy DVPP.

Podrobné informace o školení a přihláška

Nadané dítě v mateřské škole

Vybraný termín:

 Zlínský kraj

Cena
720 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.