Co se jim děje v hlavě?

kurz

Základní info

Co se jim děje v hlavě?

Co se jim děje v hlavě? To je otázka, kterou si kladou vyučující i rodiče pubescentů.

Lidský mozek prochází během puberty řadou bouřlivých změn, které se projevují jak v prožívání, tak v chování adolescentů. Osvědčená a oblíbená dvojice odborníků Vám pomůže klíčové a zlomové období lidského života poznat, pojmenovat a hledat cesty pomoci v rámci školních možností.

Program

9:00-11:00 Co se jim děje v hlavě? – František Koukolík
Změny v mozku včetně vztahu mezi mozkem a chováním jak v rámci normy, tak v rámci rizikových chování násilí, chemické závislosti, sex, řízení motorových vozidel, vývoj patologií úzkostné stavy, deprese, schizofrenie. Možnost a nutnost prevence.

11:30-15:00 Krizové situace při výuce adolescentní mládeže – Jan Svoboda
Nejběžnější i specifické problémové situace ve vyučování na středních školách a jejich řešení ověřená praxí, např. jak reagovat na situaci, kdy je vyučující nazván vulgarismem a podobně. Součástí bude také informace o možnostech práce s klimatem ve třídě a jeho změnami.

Přednášejí

František Koukolík
Primář Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, člen newyorské akademie věd, nositel Ceny ČSAV za popularizaci vědy
Autor a spoluautor publikací Vzpoura deprivantů, Život s deprivanty, Odlišné dítě, Zlo na každý den, Mozek a jeho duše, Homo sapiens stupidus … a televizních pořadů Jádro, Vzpoura deprivantů (s Janou Drtilovou) …

Jan Svoboda
Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Autor publikací Odhalená pravda z minulosti (rodinná zátěž), Má dítě rozhodovat za dospělé? (kompetence rodiče a dítěte v rodině), Komunikace s agresivním klientem, Hledání vzájemnosti (rodinná terapie), Dítě jako životní scénář (intervence prarodičů do výchovy), Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v ZŠ …

Cena

Cena semináře je 960 Kč (vč. DPH 20 %). Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, pošleme Vám informace o způsobu platby.

Akreditace

Školení je akreditováno v programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Pro úhradu nákladů spojených s absolvováním školení vč. účastnického poplatku je možné čerpat z účelově vázaných finančních prostředků školy pro program DVPP.

Související školení

Stupidita ve škole a po škole
Opravdu jsou horší?

 

Podrobné informace o školení a přihláška

Co se jim děje v hlavě?

Vybraný termín:

 Zlínský kraj

Cena
1785 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.