Český jazyk pro cizince - pololetní kurz

Základní info

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro pobyt v ČR. Obsah kurzu je koncipován jako přípravný ke studiu cizinců na českých školách nebo uplatnění v zaměstnání. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Pořadatel kurzu je Obchodní akademie Praha (škola zapsaná v rejstříku škol MŠMT), forma studia: prezenční, pondělí až pátek, každý den min. 4 vyuč. hodiny, od 9.00 do 12.15 až 14.00 hod..

Místo konání: Ostrovského 36, Praha 5 - Smíchov, u metra Anděl    

***Zakončení kurzu:

  • písemný test
  • ústní zkouška

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování studia (výstupní jazyková úroveň A2, B1 nebo B2 dle vstupních znalostí)

Základní osnovy kurzu:

1. Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis (hláskosloví, shoda podmětu s přísudkem, pokročilí: vyjmenovaná slova ...)

2. Gramatika: zásadní gramatické jevy českého jazyka, včetně slovních druhů, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

3. Výslovnost: Výslovnost. Diakritika. Intonace, atd.

4. Konverzace - intenzivní nácvik mluveného projevu a správné užití gramatiky při mluveném projevu. 

5. Porozumění obsahu mluveného slova a psaného textu.

6. Čtení a písemný projev. 

7. Základy českých reálií.

 

TERMÍNY KONÁNÍ KURZU ČAS VÝUKY TYP KURZU CENA

Pololetní kurz

20.9.2021 - 28.1.2022

8.2. - 30.6.2022

po - pá

9.00 - 12.10/14.00 hod.

prezenční 30.800,-Kč

Český jazyk pro cizince - pololetní kurz

Vybraný termín:

8.2.2022 –  30.6.2022  Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 13:00 hod.

Cena
30800 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.