Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností

Základní info

Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností

Číslo akreditace: A2019/1260-SP/PC/PP

Popis kurzu:

Péče v domácnosti představuje náročné pracovní prostředí. Ošetřit rizika při domácí péči může být problematické. Každá domácnost v zásadě představuje „pracoviště“, kde ne všechna nezbytná opatření pro bezpečné poskytování péče mohou být okamžitě dostupná. Domácnost by měla být bezpečná nejen pro klienta sociální služby, ale i pro pracovníky. Tento kurz se zaměřuje na tzv. základní tvrdé dovednosti péče o seniory v jejich domácím prostředí. Účastníci kurzu budou v úvodu nejprve seznámeni se zásadami udržování kvality poskytované péče a následně se podrobněji budou věnovat tomu, jak klientům zajistit údržbu jejich obytného prostoru, splnění hygienických standardů a osobní mobilitu.

Co mi kurz přinese:

 • Rozšíříte si dovednosti pro poskytování sociální péče u seniorů v domácím prostředí.
 • Osvojíte si kompetence v oblasti péče o seniory.
 • Získáte znalosti pravidel bezpečnosti a kvality v domácí péči o seniory a o lidi s demencí.
 • Získáte znalosti o moderních technologiích napomáhajících bezpečnému pohybu seniorů.
 • Naučíte se, jak předcházet rizikům a nebezpečím v domácnosti.
 • Zjistíte, jak je to s údržbou obytného prostoru, hygienickými standardy a osobní mobilitou.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Pečujícím osobám

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Seznámení s domácností
 • Zásady BOZP a PO
 • Hygienická rizika
 • Předcházení rizikům a nebezpečím v domácnosti
 • Bezpečná domácnost
 • Závěr

Bezpečná domácnost seniora – rozvoj pečovatelských dovedností

Vybraný termín:

14.6.2022  Plzeň

Cena
1400 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.