Vedoucí školitel

kurz

Základní info

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  112 hodin       

Cena za 1 účastníka: 6.000,-Kč

Akreditováno: MŠMT č.j. 13 700/07-20/263

Vstupní předpoklady: středoškolské a vyšší vzdělání

Ukončení: závěrečná zkouška a osvědčení s celostátní platností

Absolvent kurzu „Lektor - vedoucí vzdělávacích kurzů“ umí využívat získané poznatky z psychologie, vzdělávání dospělých a komunikace v praxi, ve vzdělávacím procesu a to nejen při jeho tvorbě, ale i jako pasivní účastník. Zná a umí aplikovat techniky lidského učení a naslouchání, má základní pedagogické znalosti. Ví, jak účinně působit na posluchače, jak získat a udržet jejich pozornost. Umí srozumitelně a zajímavě sdělovat informace, používat přiměřenou gestikulaci. Má vlastní osobitý styl v  jednání a prezentaci, umí připravit účinnou prezentaci v programu MS Power Point. Umí přijmout svou roli v týmu a ujímá se vedoucí role, umí řídit poradu, přijímat skupinová rozhodnutí a používat metodu brainstormingu. Zná a užívá v praxi organizaci a vedení odborných kurzů a školení, vedení týmu lektorů. Zná a umí plánovat rozpisy školení, kurzů a rozmístění lektorů. Má přehled o všech kurzech a lektorech, za které zodpovídá.


Vedoucí školitel

Vybraný termín:

 Ústecký kraj

Cena
6000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.