Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení školní docházky

kurz

Základní info

Alkion centrum s.r.o., držitel autorizace číslo 2016/16 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69017-M)

 

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (akreditace číslo MSMT-26109/2016-1/653) je možno hradit z prostředků Úřadu práce České republiky jako zvolenou rekvalifikaci (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).

 

Kurz je určen ženám, které pracuji s dětmi nebo v jejich blízkosti a rády by si doplnily kvalifikaci. Dále je určen všem, kteří mají chuť změnit své stávající povolání a realizovat se v oboru péče o děti. Profesionální chůva najde uplatnění v dětských skupinách, v rodinách a nově také v některých mateřských školkách.

 

V rámci vzdělávací akce pro chůvy se budeme věnovat především tématům:

• Poskytování první pomoci dětem a péče o běžně nemocné dítě.

• Vedení dítěte k hygienickým návykům.

• Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

• Pohled na péči o dítě z pedagogicko-psychologického hlediska.

• Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

• Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.

 

Kurz o rozsahu 160 hodin, z toho 60 hodin praxe. Konkrétní termíny a hodiny budou upřesněny.

 

Místo konání Pardubice:
Teoretická část vzdělávání bude probíhat v Mateřské škole Korálek, Rumunská 90, Pardubice.
Praxe proběhne ve smluvních zařízeních také v Pardubicích.

 

Místo konání Praha:
Teoretická část vzdělávání bude probíhat na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 - Karlín.
Praxe proběhne ve smluvních zařízeních také v Praze.

 

Cena kurzu je 14 800 Kč, v ceně je započtena zkouška z profesní kvalifikace před autorizovanými zástupci s předpokladem udělení Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Garantem programu je Mgr. Květa Hrbková.

Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení školní docházky

Vybraný termín:

 Praha

Cena
14 800 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.