Pracovník spisové a archivní služby

kurz

Základní info

kurz akreditovaný MŠMT ČR

Cílová skupina: zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání, absolventi škol, nadbyteční pracovníci, nezaměstnaní, ženy vracející se na trh práce, osoby s nízkou kvalifikací, lidí nad 50 let
Výukové cíle:
* příprava na budoucí zařazení do budoucího pracovního procesu
* získání odborných znalostí
* praktické procvičování získaných znalostí
Obsah:
I. Spisová služba
- Úvod do Spisové služby
- Příjem
- Třídění a otevírání
- Označování
- Evidence
- Oběh a vyřizování
- Odeslání
- Uložení
- Skartace
- Spisový a skartační řád
II. Archivní služba
- Úvod do Archivní služby
- Příjem, evidence, uložení
- Ochrana a kategorizace
- Zpracování archiválií
- Využívání archiválií
- Všeobecné právní předpisy
III. Odborný německý / anglický jazyk
- Psychologie
- Institucionální a ekonomické základy EU
- Výpočetní technika a Internet
- Marketing
- Účetnictví
- Daňová soustava
- Sociální a zdravotní pojištění
Závěrečné znalostní zkoušky
Forma a metody výuky: práce ve skupinách, semináře, řízené diskuse, odborné výklady, praktická cvičení, trénink či řešení příkladů a případových studií s využitím didaktické, audiovizuální či výpočetní techniky
Rozsah: denní studium, 315 hodin
Způsob ukončení: závěrečná teoretická, praktická zkouška, závěrečný pohovor, osvědčení MŠMT ČR o absolvování s celostátní platností

Pracovník spisové a archivní služby

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.