Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]

Základní info

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Získaná odborná kvalifikace:

  1. Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
  2. Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde se vzdělávají žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák) podle § 20, odst. 2, písm. d).
  3. Kvalifikaci "asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f).
  4. Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

Výuka bude probíhat v pátek 16:00 - 19:15 a v sobotu 8:30 - 16:00, případně až 17:45. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí před zahájením kurzu.

Závěrečná zkouška proběhne v únoru 2022.

Kurz proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními - prezenčně, online, případně kombinací obou možností.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]

Vybraný termín:

15.10.2021 –  29.1.2022  Praha 2 Upřesnující informace k termínu
16:00 – 16:00 hod.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.