PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [12. 3. - 29. 5. 2021]

Základní info

Anotace: 

Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kurz proběhne v souladu s platnými protiepideckými opatřeními - online nebo prezenčně, případně kombinací.

Získaná odborná kvalifikace:

  1. Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zařízení pro zájmové vzdělávání" získává podle § 17, odst. 1, písm. f, zák. č. 563/2004 Sb. každý absolvent našeho kurzu, který má maturitu.
  2. Kvalifikaci "asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" v jakémkoliv školském zařízení kromě tříd, kde se vzdělávají žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, získává tímto kurzem každý, kdo má ukončené jakékoliv střední vzdělání (i bez maturity, např. učňák) podle § 20, odst. 2, písm. d).
  3. Kvalifikaci "asistenta pedagoga pracujícího ve třídách pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami" získává tímto kurzem každý, kdo má maturitu (§ 20, odst. 1, písm. f).
  4. Kvalifikaci "vychovatele" podle § 16 zák. č. 563/2004 Sb. získává tímto kurzem jenom ten, kdo absolvoval jakoukoliv vysokou nebo vyšší odbornou školu. Kdo má maturitu na jiné než střední pedagogické škole a nemá žádné další vyšší vzdělání, musel by k získání této kvalifikace absolvovat podobný kurz jako nabízíme my, ale musel by být organizován vysokou školou.

Výuka bude probíhat v pátek 16:00 - 20:00 a v sobotu 8:30 - 16:00, případně až 17:45. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí před zahájením kurzu.

Závěrečná zkouška proběhne v červnu 2021.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU [12. 3. - 29. 5. 2021]

Vybraný termín:

12.3.2021 –  29.5.2021  Praha 2
16:00 – 20:00 hod.

Cena
11500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.