Péče o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech

kurz

Základní info

Zaměření a program kurzu:
Kurz je určen podnikatelům, kteří potřebují doložit pro živnostenské oprávnění potřebnou kvalifikaci v oborech činnosti péče o zvířata v zooprodejnách a dalším profesionálním chovatelům zvířat určených pro zájmové chovy, kteří nakupují a prodávají zvířata (vč. importu a exportu). Ve smyslu Nařízení vlády č.209/2001 Sb. je potřebná předepsaná kvalifikace a tedy i rekvalifikační kurz pro prodavače v zooprodejnách a zaměstnance v pěstírnách a odchovnách s konečným termínem 30. 9. 2004 ( v případě, že tak neučiní, vystavují se nepříjemným sankcím ze strany Živnostenských úřadů). Cílem kurzu je poskytnutí rekvalifikace ve smyslu § 23 a 24 novely zákona č. 455/1991 Sb. v oboru obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy (změna živnosti volné na živnost vázanou s požadavkem odborné kvalifikace). Kurz je zaměřen na problematiku péče o akvarijní ryby, malé hlodavce, psy, kočky, exotická zvířata, zejména o ptáky, plazy, obojživelníky, bezobratlé apod. Součástí kurzu bude i exkurze ve významném chovatelském zařízení a v pavilonech drobných živočichů v ZOO Praha.

Organizace kurzu:
Kurz je organizován formou intenzivního studia po dobu devíti dní. Alternativou je rozložené víkendové studium (3x pátek, sobota, neděle). Předpokladem účasti v kurzu je minimálně středoškolské vzdělání (s maturitou ) a to v jiném oboru než, který stanovuje vázaná živnost (= kurz II.stupně). Zájemci, kteří mají jen základní vzdělání absolvují před kurzem II. stupně základní seznamovací kurz (= kurz I.stupně). U tohoto kurzu bude z části použita forma kombinovaného studia (dálkové a víkendové). Přednášející jsou zkušení lektoři z vysokých škol a z praxe. Zvláštní důraz je kladen na dosažení praktických znalostí. Osvědčení o absolvování kurzu má celostátní platnost a je podloženo akreditací MŠMT ČR.

Místo a termín konání kurzu:
Kurz se koná v prostorách účelového zařízení České zemědělské univerzity Praha v penzionu Dům Marie Terezie kněžny Savojské - v zámku v Kostelci nad Černými lesy (okres Kolín).

Zahájení souvislého kurzu bude vždy v sobotu v 9,00 hod. a ukončení bude po týdnu v následující neděli v odpoledních hodinách.

Víkendový kurz bude probíhat ve třech blocích (3x pátek, sobota, neděle). Tento typ kurzu bude zahájen jen v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců (minimálně 15 osob).

Jakmile bude naplněn dostatečný počet závazně přihlášených zájemců (minimálně 15 osob) oznámíme všem přihlášeným v předstihu termín zahájení kurzu. (Závazné přihlášení = písemná přihláška + poukázání zálohy účastnického poplatku).

Péče o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena
6500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.