Obraběč kovů

kurz

Základní info

Výběr účastníka

Je ohraničen věkem 18 let. Nezaměstnaní v evidenci ÚP, s minimálně ukončeným základním vzděláním.

Forma kurzu

Nespecifická, cyklická, rozdělena na 5 části: Teorie: celkem 80 hodin Odborný výcvik: ve formě praxe je zajišťován v místě bydliště účastníka prostřednictvím RPM ve firmě, provozovně, podniku, kde je možnost praktického výcviku ve zvoleném oboru. Praktický výcvik je nepřetržitý, pouze přerušený teoretickou přípravou - celkem 568 hodin.

Délka kurzu

5 měsíců ( 648 hodin )

Obsah kurzu

Hodinová dotace v rozsahu 648 hodin ( 80 teorie - z toho 38 hodin výuky, 40 hodin samostudia, 2 hod. závěrečné zkoušky, 568 praxe, z toho 1 hod. zkoušek.)

Výstupní hodnota

,,Osvědčení" o zaškolení do profese

Cíl kurzu

Absolvent bude schopen číst výkresovou dokumentaci, obsluhovat obráběcí stroje v rozsahu zaučení. Bude znát druhy materiálu, jejich fyzikální vlastnosti. Naučí se práci s měřidly. Předmětem kursu jsou zejména klasické soustruhy, frézky, portálové vrtačky, pásová pila.

Uplatnění absolventa

Jako zaměstnanec

Organizace kurzu

Je zabezpečována RPM na základě závazných přihlášek a adresných pozvánek na jméno účastníka kursu.

Obraběč kovů

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.