Lektor volného času I

kurz

Základní info

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  120 hodin       

Cena za 1 účastníka: 7.000,-Kč

Akreditováno: MŠMT č.j. 13 700/07-20/263

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání

Ukončení: závěrečná zkouška a osvědčení s celostátní platností

Absolvent je připraven pracovat s mládeží a dětmi. Má základy psychologie, vývojové psychologie, obecné a mimoškolní pedagogiky, psychologie dítěte, sociální a aplikované psychologie. Umí aplikovat techniky lidského učení a naslouchání, má základní pedagogické znalosti. Umí srozumitelně a zajímavě sdělovat informace, používat přiměřenou gestikulaci. Má vlastní osobitý styl v  jednání a prezentaci, vede zábavnou formou vzdělávání  dětí a mládeže. V průběhu kurzu získá zkušenosti s řízením a vedením volnočasových  kurzů, reaguje na možné situace, zvládá větší kolektiv. Umí motivovat děti ke společné činnosti, stanovit plán práce s dětmi, dlouhodobé i krátkodobé cíle. Na trhu práce je schopen zastávat pozici odborného lektora (pracovníka) především v centrech volného času, v neziskových organizacích, které organizují aktivity pro děti a mládež, v dětském klubu, ve školní družině, na letním táboře a v podobných zařízeních.  Při zaměření na seniory je schopen pracovat jako asistent v centrech pro seniory s důrazem na volnočasové motivační techniky. 


Lektor volného času I

Vybraný termín:

 Ústecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
7 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.