Lektor volného času I

kurz

Základní info

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  120 hodin       

Cena za 1 účastníka: 7.000,-Kč

Akreditováno: MŠMT č.j. 13 700/07-20/263

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání

Ukončení: závěrečná zkouška a osvědčení s celostátní platností

Absolvent je připraven pracovat s mládeží a dětmi. Má základy psychologie, vývojové psychologie, obecné a mimoškolní pedagogiky, psychologie dítěte, sociální a aplikované psychologie. Umí aplikovat techniky lidského učení a naslouchání, má základní pedagogické znalosti. Umí srozumitelně a zajímavě sdělovat informace, používat přiměřenou gestikulaci. Má vlastní osobitý styl v  jednání a prezentaci, vede zábavnou formou vzdělávání  dětí a mládeže. V průběhu kurzu získá zkušenosti s řízením a vedením volnočasových  kurzů, reaguje na možné situace, zvládá větší kolektiv. Umí motivovat děti ke společné činnosti, stanovit plán práce s dětmi, dlouhodobé i krátkodobé cíle. Na trhu práce je schopen zastávat pozici odborného lektora (pracovníka) především v centrech volného času, v neziskových organizacích, které organizují aktivity pro děti a mládež, v dětském klubu, ve školní družině, na letním táboře a v podobných zařízeních.  Při zaměření na seniory je schopen pracovat jako asistent v centrech pro seniory s důrazem na volnočasové motivační techniky. 


Lektor volného času I

Vybraný termín:

 Ústecký kraj

Cena
7000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.