Lektor

kurz

Základní info

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  120 hodin       

Cena za 1 účastníka: 7.000,-Kč

Akreditováno: MŠMT č.j. 17 951/07-20/514

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání

Ukončení: závěrečná zkouška a osvědčení s celostátní platností

Absolvent má základní poznatky z psychologie, vzdělávání dospělých a komunikace, které bude moci využít ve vzdělávacím procesu, a to nejen při jeho tvorbě, ale i jako pasivní účastník. Zná techniky lidského učení a naslouchání a v průběhu kurzu získal základní pedagogické znalosti, svůj komunikační styl. Ví, jak účinně působit na posluchače,  získat a udržet jejich pozornost. Umí srozumitelně a zajímavě sdělovat informace, používat přiměřenou gestikulaci, vytvořit si vlastní osobitý styl v jednání a prezentaci, připravit účinnou prezentaci v programu MS Power Point nebo za pomoci jiných prezentačních pomůcek. Umí přijmout svou roli v týmu a ujmout se vedoucí role, umí řídit poradu, přijímat skupinová rozhodnutí a používat metodu brainstormingu.


Lektor

Vybraný termín:

 Praha

Cena
7000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.