Krajinář - akreditovaný rekvalifikační kurz oboru Zahradník

Základní info

Absolvent akreditovaného rekvalifikačního zahradnického kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejné i soukromé zeleně a zeleně ve volné krajině. Uplatní se také v okrasných školkách, v lesních závodech a zahradnických firmách, které se zabývají navrhováním a realizacemi krajinářských úprav. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a využít je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.
Rekvalifikační kurz je zakončen státní zkouškou z profesní kvalifikace Krajinář, PK: 41-038-H.
Obsah kurzu: poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba a péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy, tvorba zahrad, zakládání a estetické principy tvorby květinových záhonů, péče o vzrostlé a památné stromy, stavební materiály a drobná zahradní architektura, údržba  a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině. 
Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Průhonický park, Botanická zahrada Praha-Troja, pražské zahrady, firma KMV - Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců, Ždírec, Doksy.
Hodinová dotace: 90 hodin teoretická část, 90 hodin praktická část, zkouška z profesní kvalifikace.

Krajinář - akreditovaný rekvalifikační kurz oboru Zahradník

Vybraný termín:

 Praha

Cena
21 400 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.