Kovoobráběčské práce na CNC strojích

kurz

Základní info

Výběr účastníka

Je ohraničen věkem 18 let, s minimálně ukončeným středním vzděláním technického zaměření. Kurs je převážně určen jako zaměstnanecká rekvalifikace při zavádění nových produktivnějších technologií. ( Při výběru rekvalifikantů doporučujeme konzultaci s naším pracovním psychologem.)

Forma kurzu

Nespecifická, cyklická, rozdělena na 2 části: Teorie: celkem 140 hodin Odborný výcvik: ve formě praxe je zajišťován v místě bydliště účastníka prostřednictvím JCM ve firmě, provozovně, podniku, kde je možnost praktického výcviku ve zvoleném oboru. Praktický výcvik je nepřetržitý, pouze přerušený teoretickou přípravou - celkem 160 hodin

Délka kurzu

2 měsíce ( 300 hod. )

Obsah kurzu

Hodinová dotace v rozsahu 300 hodin ( 140 teorie - z toho 88 hodin výuky, 8 hod. závěrečné zkoušky, 160 praxe.
pro uznaní kursu je účastník povinen absolvovat dále uvedený rozpis hodin

Předměty
Vztupní
Vyuka
ZK
Celkem
Vztupní seminář
8
0
0
8
BOZP
8
0
0
8
Odborné zaměření
0
116
8
124
Celkem hodin teorie(T)
16
116
8
140
Odborný výcvik(OV)
0
160
0
160*
Celkem hodin(T+OV)
16
276
8
300

*Nejmenší možný počet hodin odborného výcviku pro uznání kursu 150 hodin

Výstupní hodnota

,,Osvědčení" o zaškolení do profese"

Cíl kurzu

Absolvent bude schopen samostatně pracovat na CNC strojích. Zvládne jejich obsluhu, údržbu, naučí se vytvářet programy v rámci software příslušného stroje a to i externě v PC. V rámci výuky je praktické zvládnutí stroje přímo v provozu za dozoru lektorů.

Uplatnění absolventa

Jako zaměstnanec

Organizace kurzu

Je zabezpečována JCM na základě závazných přihlášek a adresných pozvánek na jméno účastníka kursu.

Kovoobráběčské práce na CNC strojích

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.