Koordinátor sociálních služeb

kurz

Základní info

Výběr účastníka

Je ohraničen věkem 18 let, s minimálně ukončeným základním vzděláním. Zaměstnanci neziskových a charitativních organizací (v rámci zaměstnanecké rekvalifikace), nezaměstnaní v evidenci ÚP.

Forma kurzu

Nespecifická, cyklická, rozdělena na 2 části: Teorie: celkem 30 hodin Odborný výcvik: celkem 20 hodin, 4 hodiny denně. 6.- 10. den rekvalifikačního kursu. Odborný výcvik probíhá v místě bydliště účastníka kursu.

Délka kurzu

2 týdny (1. týden - 6 hod. /den teorie, 2. týden - 4 hod./den praxe)

Obsah kurzu

Hodinová dotace v rozsahu 30 hodin ( 28 teorie, 2 hod. závěrečné zkoušky, 20 praxe.)
pro uznaní kursu je účastník povinen absolvovat dále uvedený rozpis hodin

Předměty
MK
Vyuka
ZK
Celkem
Odborné zaměření
0
0
0
0
Specializační volit.
0
0
0
0
Celkem hodin teorie(T)
0
28
2
30
Odborný výcvik(OV)
0
20
0
20
Celkem hodin(T+OV)
0
48
2
50


Výstupní hodnota

,,Osvědčení" o zaškolení do profese

Cíl kurzu

Absolvent získá základní znalosti v oblasti poskytování sociálních služeb, pochopí smysl a poslání domů s pečovatelskou službou, seznámí se s administrativou a tiskopisy souvisejícími se sociální prací. Seznámí se ze základy psychologie jednání s klienty v těžkých životních situacích. Rovněž součástí kurzu jsou základy ekonomie a orientace v oblasti vyplácení sociálních dávek. Absolvent bude mít možnost si vyzkoušet v praxi tento obor a v případě zájmu pokračovat v našem pětiměsíčním kursu - pečovatel.

Uplatnění absolventa

Jako zaměstnanec

Organizace kurzu

Je zabezpečována RPM na základě závazných přihlášek a adresných pozvánek na jméno účastníka kursu.

Koordinátor sociálních služeb

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.