EKOLOG

kurz

Základní info

Rekvalifikační specializační studium s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 14 600/2003-25/56 k vydávání dokladů o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace. Osvědčení s celostátní platností.

Učební plán :
120 vyučovacích hodin + závěrečné pohovory s testem : 6 hodin

* Úvod do ekologie
* Ochrana vod
* Ochrana ovzduší
* Ochrana půdy
* Ochrana přírody
* Nakládání s odpady
* Čistota povrchových a podzemních vod
* Chemické látky a chemické přípravky
* Hygiena práce, kategorizace prací, analýza rizik
* Nerostné suroviny a ekologické souvislosti
* Životní prostředí a lidské zdraví
* Organizace a řízení ochrany životního prostředí
* Environmentální politika
* Platná legislativa v ochrane životního prostředí :
o Voda , vodovody a kanalizace
o Chemické látky, chemické přípravky, obaly
o Odpady
o Ovzduší
o IPPC
* Závěrečné pohovory a testy

Lektoři jsou vybíráni z řad špičkových odborníků a spoluautorů zákonu.
Kurz je zakončen závěrečnými zkouškami.
Místo konání : Vysokoškolské koleje Jana Amose Komenského, Kohoutova 11, 613 00 Brno, hala D.Od Zvonařky autobus č.44, výstup na zastávce Merhautova, zpět asi 200 m.Nebo tramvaj od hl.nádraží č.1 směr Řečkovice. Přestup na Moravském náměstí na tramvaj č. 5 směr Štefánikova čtvrť, výstup na konečné. Mapka pro pěší i auta : www.mujweb.cz/www/kolejjak/
1x týdne po 8 vyučovacích hodinách /8.00 až 14.35 hod/
Posluchači osvědčení s celostátní platnosti o rekvalifikaci : EKOLOG.
Cena kurzu : 12.500,- Kc / Nejsme plátci DPH. V ceně jsou studijní materiály.
Kurz je možno zorganizovat přímo v podniku pro ucelenou skupinu pracovníku.

EKOLOG

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
12 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.