Český jazyk pro cizince - roční kurz

Základní info

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro pobyt v ČR, běžné dorozumění při práci v ČR a se svým okolím v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy pořádá Obchodní akademie Praha (škola zapsaná v rejstříku škol MŠMT).

Forma studia: prezenční, výuka pondělí až pátek, každý den min. 4 vyuč. hodiny, od 9.00 - 12.15 hod., účastníkům kurzu je vystaveno potvrzení o studiu

***Zakončení kurzu:

  • písemný test
  • ústní zkouška

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování studia ( jazyková úroveň B1 a B2)

Základní osnovy kurzu:

1. Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis (hláskosloví, shoda podmětu s přísudkem, pokročilí: vyjmenovaná slova ...)

2. Gramatika: zásadní gramatické jevy českého jazyka, včetně slovních druhů, skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

3. Výslovnost: Výslovnost. Diakritika. Intonace, atd.

4. Konverzace - intenzivní nácvik mluveného projevu a správné užití gramatiky při mluveném projevu. 

5. Porozumění obsahu mluveného slova a psaného textu.

6. Čtení a písemný projev. 

7. Základy českých reálií.

Roční kurz a Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách

 

8.2. - 30.11.2022

20.9.2022 - 30.6.2023

po - pá 

9.00 - 12.10 hod.

prezenční    46.800,-Kč

Český jazyk pro cizince - roční kurz

Vybraný termín:

8.2.2022 –  18.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
46800 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.