Asistent/ka manažera

kurz

Základní info

kurz akreditovaný MŠMT ČR
Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnaní (ženy, muži bez ohledu na věk a vzdělání)
Výukové cíle:
* příprava na budoucí zařazení do budoucího pracovního procesu
* získání odborných znalostí
* praktické procvičování získaných znalostí
Obsah:
* školení BOZP+ PO
* Komunikativní dovednosti
* Základy duševní hygieny
* Práce s počítačem
* Obchodní angličtina
* Obchodní němčina
* Technika administrativy
* Povinnosti podnikatelů
Odborná praxe - v prostředí malých a středních firem
Závěrečné znalostní zkoušky
Forma a metody výuky: práce ve skupinách, semináře, řízené diskuse, odborné výklady, praktická cvičení, trénink či řešení příkladů a případových studií s využitím didaktické, audiovizuální či výpočetní techniky
Rozsah: denní studium, 250 hodin
Způsob ukončení: závěrečná teoretická, praktická zkouška, závěrečný pohovor, osvědčení MŠMT ČR o absolvování s celostátní platností

Asistent/ka manažera

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.