Webinář / Scaled Agile Framework, jak škálovat Agilní vývoj

Základní info

Agilní řízení projektů není jen o tom, že děláme standupy a máme SCRUM Mastera. Cílem této přednášky je vysvětlit, že KAŽDÝ člen organizace, ano i VY, se musí aktivně podílet na agilním řízení projektu. Agilita totiž není jen „buzzword“, ale styl pracovní kultury, myšlení a návyků, které umožňují tolik potřebnou zpětnou vazbu pro zákazníka. Každá firma má vlastní styl řízení projektů a organizace práce. Agilní framework Scaled Agile Framework (zkráceně SAFe) však nastavuje fundamentální principy řízení organizace a týmů tak, aby business agilita nebyl pouze prázdný pojem.

Cílová skupina
Kurz je určen komukoliv, kdo se účastní vývoje software nebo působí v organizaci, která často s vývojem musí komunikovat. Kurz je osvětlení základních pojmů a principů agilních metodik, které ve firmě, která chce být Agile, musí pochopit všichni.

Obsah kurzu
Školení poskytuje nejen úvod do frameworku SAFe, ale hlavně základní informace o agilní kultuře a jejím obsahu. Vysvětlíme si, co je „business agilita“ a jaké základní principy vedou k jejímu
dosažení. Přemýšlet agilně musí opravdu každý zaměstnanec ve firmě. Organizace je totiž agilní jen tak jako její nejméně agilní článek. Během přednášky si ukážeme případové studie o tom, jak framework SAFe pomohl v jiných velkých organizacích a jakých výsledků bylo dosaženo.

Webinář / Scaled Agile Framework, jak škálovat Agilní vývoj

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.