Vedenie ľudí

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri a riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, súkromných podnikov a firiem, manažéri neziskových organizácií.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci


* poznať a vedieť aplikovať filozofiu moderného manažérskeho riadenia a vedenia,
* mať informácie o efektívnom vedení tímu,
* poznať jednotlivé štýly vedenia ľudí a ich efektívne využívanie,
* vedieť motivačné teórie a ich aplikáciu pre vedenie ľudí.


Obsah

* Manažérske cyklus riadenia.
* Riadenie a vedenie.
* Štýly vedenia ľudí.
* Charakteristika štýlov vedenia ľudí.
* Individuálny preferovaný štýl vedenia, autodiagnostika.
* predpoklady efektívneho vedenia
* Orientácia na úlohu, skupinu, jednotlivca.
* Štýly presviedčania.
* Motivácia zamestnancov (motivačné teórie (Maslow, Herzberg, X-Y), motivátory – demotivátory,
* základné motivátory a demotivátory, základné nástroje vedenia a motivácie ľudí.
* Motivácia zamestnancov, zásady a praktické postupy,
* Manažér v úlohe kouča (tútor, mentor, kouč).
* Objasnenie a precvičenie efektívnych metód vedenia ľudí, vedenie podľa cieľov, delegovanie, koučovanie, vedenie porád, zapájanie zamestnancov do riešenia problémov, posilnenie spolupráce v rámci pracovného tímu, posilnenie dôvery medzi účastníkmi, zlepšenie komunikácie.


Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca.

Vedenie ľudí

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
6 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.