Psychologie pro manažera-psychologické aspekty vedení lidí

kurz

Základní info

4-denní interaktivní výuka min. 8 hodin denně
1.dvoudenka
osobnost - sebepoznání a jeho význam
typy osobnosti, projevy a reakce dle typů, reflexe vlastní osobnosti, sebehodnocení,sebeobraz, zdravé sebevědomí
motivační dovednosti pro vedení lidí a motivace pro seberozvoj
2. dvoudenka
účinná komunikace - možnost prosazení vlastního názoru, efektivní formulace informací , techniky aktivního naslouchání , prevence konfliktů
manažer a zátěžové situace - stres a zvládání zátěžových situací, druhy stresu,
rozpoznání závažnosti stresových situací, osobní reakce na stres,nejistota, tréma, neúspěch

Psychologie pro manažera-psychologické aspekty vedení lidí

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
6200 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.