Projektový manažment

kurz

Základní info

Cieľová skupina
podnikatelia, obchodníci, manažéri, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci ziskových a neziskových organizácií, iní záujemcovia o projektový manažment.

Profil absolventa
Účastníci kurzu na konci

* získajú praktické zručnosti, ktoré využijú pri písaní vlastných projektov,
* získajú informácie o rozvojových prioritách, grantových schémach, podporovaných aktivitách a projektoch,
* budú vedieť, ktoré sú programové dokumenty Európskej únie, Slovenskej republiky, jednotlivých regiónov a pod.,
* budú vedieť aké sú národné strategické a programové dokumenty (Národný rozvojový plán, Sektorové operačné plány, Regionálne operačné plány, strategické plány rozvoja miest, obcí a pod.),
* získajú vedomosti ako sledovať a študovať výzvy na predkladanie projektov,
* získajú informácie o už existujúcich projektoch v zahraničí, pričom budú vedieť informácie využiť pri zhotovovaní vlastných projektoch,
* využijú analógie (existujúci projekt ako inšpiráciu) a aplikujú ich podobným spôsobom, napr. v inej oblasti.


Obsah

* Čo je to projektový manažment.
* Zkladné charakteristiky projektu a logický rámec projektu (modelové príklady), obsah a ukážka dobrého návrhu projektu.
* Fázy projektu:

definovanie projektu,

plánovanie projektu,

projektová realizácia,

vyhodnotenie projektu.

* Inicializácia projektov:

definovanie cieľov,

definovanie rozsahu a kritérií,

definovanie predpokladov,

definovanie obmedzujúcich podmienok.

* Vytvorenie plánu:

zoznam úloh,

väzby medzi úlohami,

zdroje a kalendáre,

náklady,

vyhodnotenie a úprava plánu,

výstupy.

* Zobrazenie úloh.
* Stavebné prvky projektov,
* projektový cyklus EÚ,
* odkiaľ vziať námety na projekty.
* SWOT analýza so zameraním na praktické ukážky projektov.
* Ukážka štruktúry projektovej žiadosti.
* Ukážka hodnotiacej tabuľky projektu.
* Zdroje a spôsoby financovania projektov (granty, úvery, kapitálové vklady).
* Kombinovanie spôsobov financovania projektov.
* Ukážka rozpočtu žiadosti o grant.
* Vybrané finančné ustanovenia.

Odporúčania pre prípravu medzinárodných projektov v kontexte EÚ.

Lektori
Kvalifikovaní lektori z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, cvičenia, analýzy, skupinová práca.

Projektový manažment

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
7438 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.