Projektový manažment

kurz

Základní info

Cieľová skupina
podnikatelia, obchodníci, manažéri, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci ziskových a neziskových organizácií, iní záujemcovia o projektový manažment.

Profil absolventa
Účastníci kurzu na konci

* získajú praktické zručnosti, ktoré využijú pri písaní vlastných projektov,
* získajú informácie o rozvojových prioritách, grantových schémach, podporovaných aktivitách a projektoch,
* budú vedieť, ktoré sú programové dokumenty Európskej únie, Slovenskej republiky, jednotlivých regiónov a pod.,
* budú vedieť aké sú národné strategické a programové dokumenty (Národný rozvojový plán, Sektorové operačné plány, Regionálne operačné plány, strategické plány rozvoja miest, obcí a pod.),
* získajú vedomosti ako sledovať a študovať výzvy na predkladanie projektov,
* získajú informácie o už existujúcich projektoch v zahraničí, pričom budú vedieť informácie využiť pri zhotovovaní vlastných projektoch,
* využijú analógie (existujúci projekt ako inšpiráciu) a aplikujú ich podobným spôsobom, napr. v inej oblasti.


Obsah

* Čo je to projektový manažment.
* Zkladné charakteristiky projektu a logický rámec projektu (modelové príklady), obsah a ukážka dobrého návrhu projektu.
* Fázy projektu:

definovanie projektu,

plánovanie projektu,

projektová realizácia,

vyhodnotenie projektu.

* Inicializácia projektov:

definovanie cieľov,

definovanie rozsahu a kritérií,

definovanie predpokladov,

definovanie obmedzujúcich podmienok.

* Vytvorenie plánu:

zoznam úloh,

väzby medzi úlohami,

zdroje a kalendáre,

náklady,

vyhodnotenie a úprava plánu,

výstupy.

* Zobrazenie úloh.
* Stavebné prvky projektov,
* projektový cyklus EÚ,
* odkiaľ vziať námety na projekty.
* SWOT analýza so zameraním na praktické ukážky projektov.
* Ukážka štruktúry projektovej žiadosti.
* Ukážka hodnotiacej tabuľky projektu.
* Zdroje a spôsoby financovania projektov (granty, úvery, kapitálové vklady).
* Kombinovanie spôsobov financovania projektov.
* Ukážka rozpočtu žiadosti o grant.
* Vybrané finančné ustanovenia.

Odporúčania pre prípravu medzinárodných projektov v kontexte EÚ.

Lektori
Kvalifikovaní lektori z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, cvičenia, analýzy, skupinová práca.

Projektový manažment

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
7438 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.