PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam

Základní info

Tato zkouška je zaměřena na to, zda by účastník byl schopen aplikovat PRINCE2 na řízení nekomplexního projektu v prostředí podporujícím PRINCE2. Za tímto účelem musí prokázat, že dokáže aplikovat a přizpůsobit PRINCE2 tak, aby odpovídal potřebám a problémům daného projektu.

Konkrétně:

  • Vytvářet podrobné vysvětlení všech principů, témat a procesů a zpracované příklady všech produktů PRINCE2 tak, jak je lze použít k řešení konkrétních okolností daného projektu.
  • Ukázat, že rozumí vztahům mezi principy, tématy, procesy a produkty PRINCE2 a dokáže toto pochopení uplatnit.
  • Prokázat, že rozumí důvodům principů, témat a procesů PRINCE2 a že rozumí principům, na nichž jsou tyto prvky založeny.
  • Ukázat svou schopnost uzpůsobit PRINCE2 na různé podmínky projektu.

EDU Trainings je oficiální akreditovanou školicí organizací PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited, používané se svolením společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.

PRINCE2® 6th edition Practitioner Exam

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
13 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.