PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake

Základní info

Popis kurzu

PRINCE2® (Projekty v kontrolovaných prostředích) je procesní metodika, která poskytuje základy pro řízení projektů.
PRINCE2® je široce používán v mezinárodním měřítku a je de-facto standardem řízení projektů pro veřejné projekty ve Velké Británii.
Jedná se o obecný nástroj osvědčených postupů, který lze přizpůsobit potřebám jakékoli organizace a lze jej použít pro řízení projektů jakéhokoli typu a rozsahu.


Úroveň PRINCE2 Practitioner poskytuje dostatečné znalosti a porozumění pro aplikaci a přizpůsobení metody v celé řadě různých projektových prostředí a scénářů.S PRINCE2 Practitioner získáte dostatečné znalosti a porozumění metodě PRINCE2. Tato certifikace je vhodná pro každého, kdo řídí projekty, buď jako součást formální funkce projektového řízení nebo jako role, ve které je projektové řízení podstatnou součástí každodenní práce. Certifikace PRINCE2 Practitioner poskytuje potvrzení, že máte dostatečné znalosti a porozumění pro aplikaci a přizpůsobení metody v celé řadě různých projektových prostředí a scénářů. Součástí tohoto kurzu je osvědčení o absolvování.
Retake (Take2) nabízí možnost opětovného absolvování certifikační zkoušky a to do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu.


Výhody Retake: • Šance opakovat náročnou zkoušku a zvýšit tak své šance na úspěch.

 • Spousta času na přípravu: získáte až 6 měsíců navíc.

 • Cenově dostupné řešení: umožňuje opakovat neúspěšnou zkoušku za zlomek ceny, aniž byste ji museli znovu koupit za plnou cenu.

 • Pohodlí: opakovaná zkouška probíhá formou Online Proctoring – bez dojíždění, v termínu, který si sami zvolíte.


Cílová skupina


Tento kurz je určen pro: • jakoukoli organizaci nebo jednotlivce, kteří hledají řízený postup k řízení svých projektů, je vhodný zejména pro projektové manažery, členy týmu a manažery všech oborů, kteří jsou zodpovědní za zajištění úspěchu projektu

 • vedoucí pracovníky, kteří chtějí pochopit, jak jsou vytvářeny informace o podpoře rozhodování a předávány příslušným manažerům

 • jednotlivce, kteří chtějí certifikační zkoušku Practitioner


PRINCE2® a ITIL® jsou registrované ochranné známky společnosti AXELOS Limited, používané na základě povolení společnosti AXELOS Limited. Všechna práva vyhrazena.


PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) is a process-based methodology that provides the essentials for project management.
PRINCE2® is widely used internationally and is the de-facto project management standard for public projects in the UK.
It is a generic best practice tool that can be tailored to the needs of any organisation and can be used for the management of projects of any type and scale. Learn more about PRINCE2®.


The PRINCE2 Practitioner Level provides sufficient knowledge and understanding in order to apply and tailor the method in a range of different project environments and scenarios.With PRINCE2 Practitioner you get sufficient knowledge and understanding of the PRINCE2 method. This certification is suitable for anyone managing projects, either as part of a formal project management function or a role in which project management is an essential part of day-to-day work. PRINCE2 Practitioner certification provides a confirmation that you have sufficient knowledge and understanding to apply and tailor the method in a range of different project environments and scenarios.
 • Retake (Take2) benefits: • The opportunity to repeat the challenging exam and increase your chances of success.

 • Lots of preparation time: get up to 6 months more.

 • Affordable solution: allows you to repeat a failed exam for a fraction of the price without having to buy it at full price.


Target group


 • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects; it is especially suitable for Project Managers, Project Support, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success

 • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers

 • Individuals seeking the Practitioner examination

PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Určeno pro

 • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects; it is especially suitable for Project Managers, Project Support, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success

 • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers

 • Individuals seeking the Practitioner examination

Obsah kurzu

PRINCE2® benefits • Effective communication - the method is widely recognised and understood, providing a common vocabulary for all those involved in a project

 • Explicit recognition of project responsibilities - participants understand each other's roles and needs and there is a defined structure for accountability, delegation, authority and communication

 • Compatibility with other qualifications – PRINCE2 provides the technical structure of the framework for the project, which will complement the softer skills learnt on other qualifications

 • Adaptable to business and project needs – PRINCE2 is applicable to all types of projects of any size/type/sector and can be tailored to meet organisation or industry-specific requirements.

 • It is a best practice, so you select a proven solution


Available certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info PRINCE2® 6th edition Practitioner + Retake


The following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

Attendees should have knowledge of PRINCE2 equivalent to the PRINCE2 Foundation level. In order to sit the PRINCE2 Practitioner examination candidate must provide proof of having passed one of the following: PRINCE2 Foundation, PMP, CAPM, IPMA A - D.

Studijní materiály

V angličtině

PRINCE2® 6th edition Practitioner + exam and retake

Vybraný termín:

14.7.2022  Online

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.