Management softwarových projektov

Základní info

Použití jakékoliv metodiky bez odborného zhodnocení charakteru dané metodiky a následné úpravy metodiky pro reálné prostředí může vést ke zklamání a finančním ztrátám. Naučíme vás upravovat a kombinovat stávající metodiky tak, že konečný výsledek bude mít pro vás maximální přínos. Metodik používaných při vývoji SW existuje v současné době velmi mnoho, tento kurz ale nepropaguje žádnou konkrétní metodiku. Na kurzu vás naučíme, jaké existují kategorie metodik, v čem se jednotlivé metodiky liší a k čemu vlastně jsou metodiky určeny. Seznámíte se s technikami vývoje softwaru, které nejsou závislé na žádné konkrétní metodice a objevují se v mnoha metodikách. Uvedeme vás do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i agilního přístupu. Představíme vám stručně metodiky: PMBOK ®, PRINCE2®, IPMA®, OpenUP, MMSP AV, Scrum, Lean Software Development, Agile Modeling, Simple Agile Modeling (SAM), Feature Driven Development. Uvedeme vás na praktických příkladech do technik: Atomic Requirement, User Story, Use Case Scenario, Gantt Diagram, Task Board, Kanban, Planning Poker, COCOMO II, Conceptual Component Diagram a mnoha dalších.

Management softwarových projektov

Vybraný termín:

8.6.2023 –  9.6.2023  Bratislavský kraj

Cena
600 Euro + 20% DPH

Termíny kurzu

Bratislavský kraj
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.