FMEA v praktickém využití

Kurz na míru

Základní info

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v překladu Analýza možných vad a jejich následků, obvykle se nepřekládá a používá se zkratka FMEA. Jedná se o analytickou techniku, jejímž cílem je identifikovat místa možného vzniku vad nebo poruch v systémech.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen manažerům kvality, konstruktérům, technikům, vedoucím i členům
projektových týmů, pracovníkům logistiky a všem pracovníkům, kteří se podílejí na
návrhu nového výrobku. Dále pracovníkům odpovědných za provádění analýz FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a za udržování a aktualizaci FMEA v průběhu
životního cyklu produktu.

Seminář se věnuje analýze rizik výrobních procesů pomocí metody FMEA, která umožňuje systematicky vyhledávat a oceňovat možná rizika a následně navrhovat možná řešení. Na kurzu získáte informace k postupu při provádění FMEA a budete mít možnost praktického nácviku na zvoleném příkladu. FMEA je samozřejmostí v automobilovém průmyslu, ale uplatňuje se také v textilním průmyslu a v mnoha více odvětvích.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Co je to FMEA?; základní myšlenka, historie + celkové přínosy
 Použití FMEA v automobilovém průmyslu, standardy dle IATF a VDA 4
 Základní typy FMEA (FMEA výrobku, FMEA procesu; souvislosti, FMEA Logistiky)
 Základní cyklus FMEA (plánování a příprava, ustanovení týmu FMEA; analýza rizik a jejich vyhodnocení; opatření k redukci rizik)
 5 kroků tvorby FMEA (příklady pro FMEA výrobku i FMEA procesu):

o Analýza struktury (struktura výrobku, popis rozhraní, rozsah zodpovědností, systémové prvky; rozdíl struktury FMEA výrobku vs. FMEA procesu)
o Analýza funkcí (přehled a ověření funkčnosti výrobku, vztahy příčina – důsledek, vstup pro analýzu poruch)
o Analýza poruch (identifikace možných poruch / vad a vyplývajících chybných funkcí,
propojení do struktury a znázornění ve finálním dokumentu FMEA)
o Analýza opatření (přiřazení stávajících opatření chybným funkcím, odhad a
vyhodnocení možných rizik, rozdíl preventivní opatření vs. opatření k odhalení vady;
hodnoticí tabulka, jednotlivé složky a výpočet RPN, možné způsoby vyhodnocení rizik)
o Optimalizace (volba nových opatření pro snížení rizika / RPN prioritních prvků FMEA, vyhodnocení účinnosti zavedených opatření, opakované vyhodnocení)

 FMEA jako “živý dokument” v průběhu doby životnosti výrobku, vstupy pro její aktualizaci; role moderátora FMEA; specifické požadavky na FMEA různých zákazníků v automobilovém průmyslu

 VOLITELNĚ: Moderace FMEA konkrétního výrobku / procesu

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář jsme připravili každý den od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Martin Petr
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

FMEA v praktickém využití

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.