Zákoník práce a související zákony

Kurzem Vás provede JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Základní info

OBSAH

 • Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům
 • Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného života a přijatelných pracovních podmínek
 • Pracovnělékařská služba a novela právní úpravy, pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, lékařský posudek a jeho důsledky, výkladové problémy
 • Doručování písemností po novele ZP 2020 a jejich podepisování
 • Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, způsob sjednání, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání
 • Jmenování do funkce a odvolání z ní vedoucích zaměstnanců u některých zaměstnavatelů
 • Vyslání na pracovní cestu
 • Zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
 • Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, organizační změny, odstupné a kompenzace odstupného od Úřadu práce, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020 a potvrzení pro Úřad práce
 • Základní povinnosti zaměstnanců – posuzování porušení „pracovní kázně“, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům, možnosti propuštění zaměstnance, soudní judikatura
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení práce na zavolanou
 • Odměňování, včetně práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli
 • Pracovní doba a její rozvržení, přestávky v práci a nepřetržité odpočinky, práce přesčas, práce mimo pracoviště (home office), sdílené pracovní místo
 • Dovolená počítaná v hodinách od roku 2021, vznik práva a čerpání, převod do dalšího roku
 • Pracovní úrazy, nemoci z povolání (včetně Covid-19) a změny v jejich odškodňování podle novely ZP 2020

Zákoník práce a související zákony

Vybraný termín:

24.2.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.