Zákoník práce a jeho praktická aplikace

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Výklad Zákoníku práce doplněný hlubším vysvětlením dané problematiky pro snazší praktickou aplikaci.

Obsah :
Pracovněprávní předpisy, způsoby vzniku pracovního poměru, jmenování a odvolání z funkce, druhy pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní smlouva a její obsah, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, převedení zaměstnance na jinou práci a do jiného místa výkonu práce, pracovní cesty, pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas, v noci, o svátcích, náhradní volno, pracovní pohotovost, dovolená na zotavenou, překážky v práci, změny pracovního poměru, způsoby skončení pracovního poměru, posudky, potvrzení, organizační změny, zvyšování a prohlubování kvalifikace
Vnitřní pracovněprávní a mzdové předpisy, včetně pracovního řádu a kolektivní smlouvy
Problematika zaměstnávání vlastních zaměstnanců v zahraničí

Zákoník práce a jeho praktická aplikace

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.