Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /ON-LINE/

Základní info

Datum a místo konání:
16. 12. 2021 - čtvrtek - od 9 do 14 h
ON-LINE


Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

 

  • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

 

a) aktuální novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)

b) zákon o územním plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.) po novele zákonem č. 403/2020 Sb.

c) stručná informace k novému stavebnímu zákonu (č. 283/2021 Sb.)

 

 

  • Prováděcí předpisy k následujícím zákonům:

 

a) prohlášení nových národních kulturních památek

b) aktualizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

 

 

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

 

a) problematika územního plánování

b) problematika stavebního řádu

c) posuzování interiérových úprav

d) problematika odstraňování staveb

 

 

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

 

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu

b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

c) fikce závazných stanovisek podle stavebního zákona od 1. 1. 2021

 

Doporučená literatura:

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a požaduje vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

 

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /ON-LINE/

Vybraný termín:

16.12.2021  .

Cena
1479 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.