Vzdělávání zaměstnanců a kvalifikační dohody - právní a finanční aspekty

Kurzem Vás provede JUDr. Bořivoj Šubrt

předseda AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Základní info

OBSAH

 • Formy péče o odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce, zvláštnosti podle zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚZC
 • Prohlubování kvalifikace, znaky, financování, mzda při účasti na školení a studiu
 • Zvýšení kvalifikace, znaky, náhrada mzdy a rozsah pracovního volna dle zákoníku práce
 • Rozlišení mezi prohlubováním a zvýšením kvalifikace, příklady, zvláštnosti u některých povolání (úředníci obcí a krajů, zdravotníci, řidiči z povolání)
 • Další nároky zaměstnanců – cestovní náhrady event. jiné, smluvní řešení
 • Kvalifikační dohody (§ 234 a 235 ZP), možnost odchylovat se od zákona v jejich obsahu, závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání a ev. povinnost zaměstnance vrátit vynaložené náklady
 • Zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol
 • Rekvalifikace zajišťovaná zaměstnavateli, dohody o rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti
 • Kvalifikace jako hledisko při stanovení mzdy a platu (tarifní zařazení aj.)
 • Nesplňování kvalifikačních předpokladů a požadavků jako výpovědní důvod
 • Financování vzdělávání zaměstnanců z nákladů a ze zisku, daňové souvislosti, specifika tzv. rozpočtové sféry

Vzdělávání zaměstnanců a kvalifikační dohody - právní a finanční aspekty

Vybraný termín:

13.2.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.