Vnitropodniková dokumentace ke GDPR

kurz

Základní info

Semináře poskytne návod, jak vytvořit vnitropodnikovou dokumentaci a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR. On-line seminář je určen:
Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.
Co Vám on-line seminář přinese:
Každý správce osobních údajů, tedy i každý zaměstnavatel, jenž zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, musí být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu se základními pravidly (odpovědnost správce). Za účelem tohoto doložení odpovědnosti musí správci přijmout určitou vnitropodnikovou dokumentaci. Seminář poskytne návod, jak takovou dokumentaci vytvořit a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.
Obsah on-line semináře:
Dokumentace jako nositel odpovědnosti správce
Nezbytný a doporučený obsah směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Obsah záznamů o činnostech zpracování
Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na on-line seminář?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon
zajistit si, aby Vás po dobu výuky nikdo nevyrušoval
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
díky e-larningovému vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů
Semináře poskytne návod, jak vytvořit vnitropodnikovou dokumentaci a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR. On-line seminář je určen:
Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.
Co Vám on-line seminář přinese:
Každý správce osobních údajů, tedy i každý zaměstnavatel, jenž zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, musí být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu se základními pravidly (odpovědnost správce). Za účelem tohoto doložení odpovědnosti musí správci přijmout určitou vnitropodnikovou dokumentaci. Seminář poskytne návod, jak takovou dokumentaci vytvořit a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.
Obsah on-line semináře:
Dokumentace jako nositel odpovědnosti správce
Nezbytný a doporučený obsah směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Obsah záznamů o činnostech zpracování
Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na on-line seminář?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon
zajistit si, aby Vás po dobu výuky nikdo nevyrušoval
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
díky e-larningovému vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Vnitropodniková dokumentace ke GDPR

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.