Veřejné zakázky od A do Z - online kurz

Kurzem Vás provede Mgr. Martin BUDIŠ

Základní info

Cílem semináře je přehledně seznámit zadavatele se nejpoužívanějšími druhy veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Věnovat se budeme jednotlivým zadávacím řízením, podmínkami použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením. Zaměříme se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování. Důraz je kladen na praxi zadávání veřejných zakázek.

Program:

Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně. Cílem semináře je seznámit všechny druhy zadavatelů veřejných zakázek s procesem a průběhem veřejné zakázky.

Zvláštní důraz je kladen na:

· Předpokládaná hodnota a její význam pro veřejnou zakázku

· Limity veřejných zakázek

· Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce

· Vypracování zadávací dokumentace:

· Kvalifikační předpoklady a jejich stanovení dle limitu veřejné zakázky

· Technické podmínky

· Zjednodušené podlimitní řízení - podmínky použití a lhůty

· Otevřené řízení - zahájení zadávacího řízení

· Užší řízení - zahájení zadávacího řízení

· Proces a průběh výběrového řízení

· Mimořádně nízká nabídková cena

· Změny smluv

· Elektronická komunikace

Součástí semináře jsou i praktické zkušenosti a situace, které mohou v rámci zadávacího řízení vyvstat. Součástí semináře je i definice a výklad základních pojmů zákona, výjimky z působnosti zákona včetně odkazů na rozhodnutí ÚOHS vztahující se k těmto pojmům.

Dotazy a diskuse.

Seminář je určen nejen pro začátečníky.UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Veřejné zakázky od A do Z - online kurz

Vybraný termín:

4.11.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1790 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.