VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - evropská zadávací legislativa a praxe

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
tuzemské uchazeče o veřejné zakázky uveřejňované v členských státech Evropské unie.

Obsah:
* Informace o základních principech evropské zadávací legislativy a jejich aplikaci
* Právní úprava nadlimitních veřejných zakázek v právu EU – základ pro společnou úpravu ve všech zemích EU
* Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách v Úředním věstníku EU
* Rámcové srovnání tuzemské a evropské zadavatelské praxe
* Právní ochrana uchazečů o veřejné zakázky
* Informace o vybraných rozhodnutích Evropského soudního dvora o sporech mezi zadavateli a uchazeči o veřejné zakázky
* Právní úprava zadávání veřejných zakázek ve vybraných zemích EU
* zejména SRN, Rakousko, Slovensko, Polsko
* Dotazy a odpovědi, diskuze

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - evropská zadávací legislativa a praxe

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.