Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel

Základní info

Obsah semináře: Základní pojmy a vztahy. Definiční znaky veřejné podpory „očima“ rozhodovací praxe institucí EU. Aktuální stav. Opatření, která veřejnou podporou nejsou. Příklady. Pravidlo de minimis a praktické využití. Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Vztahy mezi pravidly. Blokové výjimky. Podmínky aplikace, oblasti, kde je nelze využít. Financování sportu a veřejná podpora. Aplikace blokové výjimky. Financování kultury a pravidla veřejné podpory. Užití blokové výjimky. Podpory podnikatelů a pravidla v oblasti veřejné podpory. Pravidla pro regionální podpory , podpory malých a středních podniků atd. Diskuse, dotazy.

Veřejná podpora v otázkách a odpovědích - aktuální stav pravidel

Vybraný termín:

26.11.2020  Jihomoravský kraj

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.