Vedení stavebního deníku

Kurzem Vás provede Ing. David DENGLER

Základní info

Seminář je určen především stavbyvedoucím a jejich zástupcům, investorům stavebních záměrů a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti.
Cílem kurzu je seznámení účastníků se zákonnou povinností vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a s náležitostmi a způsobem vedení stavebního deníku dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Seminář je zaměřen na podrobný obsah denních záznamů, záznamů zvláštních skutečností, které mohou při výstavbě nastat a na zásady správného vedení stavebního deníku, včetně vymezení osob oprávněných k zápisu do něj. Diskuse, dotazy.

Vedení stavebního deníku

Vybraný termín:

15.2.2022  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.