Úvod do ochrany práv uživatele - online

Základní info

Úvod do ochrany práv uživatele - online

Číslo akreditace:  A2023/0196-SP/PC/PP/VP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Popis kurzu:

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, neformálním pečovatelům a vedoucím pracovníkům. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními informacemi o ochraně lidských práv. Bude probíráno právní zajištění ochrany uživatelů v mezinárodních dokumentech a v zákonech České republiky. Předmětem kurzu budou i základní lidská práva a jejich ochrana, možné střety zájmů a etický kodex pracovníků v sociálních službách.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte informace o základních lidských právech.
 • Seznámíte se s právním zajištěním ochrany uživatelů v mezinárodních dokumentech i zákonech České Republiky (na základní úrovni).
 • Získáte informace o standardu č. 2, zabývajícím se problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb.
 • Seznámíte se se základními lidskými právy a možnými střety zájmů.
 • Seznámíte se s etickým kodexem pracovníků v sociálních službách.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Sociálním pracovníkům
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Neformálním pečovatelům
 • Vedoucím pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Ochrana práv
 • Ochrana práv uživatelů dle zákona o sociálních službách
 • Lidská práva
 • Střety zájmů
 • Závěr

Úvod do ochrany práv uživatele - online

Vybraný termín:

13.12.2023  ONLINE

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.