Účetní závěrka SVJ

kurz

Základní info

Obsah semináře:
* Účetní operace spojené s koncem účetního období, zejména:
* Zaúčtování příspěvků vlastníků a jejich úhrad ze záloh na správu domu při zálohovém způsobu stanovení příspěvků vlastníků na správu domu,
* Úhrada jistiny úvěru ze záloh na správu domu,
* Odpisy majetku ve vlastnictví společenství,
* Účtování časového rozlišení, atd.
* Inventarizace,
* Roční účetní závěrka (právní rámec, rozsah, obsah),
* Nejčastější nesprávnosti v roční účetní závěrce,
* Příjmy vlastníků vs. příjmy SVJ (potvrzení o příjmech jednotlivých vlastníků),
* Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků,
* Povinnosti společenství vlastníků jako zaměstnavatele spojené s koncem roku.
Seminář je určen pro:

členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o účetní závěrku SVJ
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Účetní závěrka SVJ

Vybraný termín:

8.12.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.