Účetní závěrka SVJ

kurz

Základní info

Seminář je určen pro:

členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o účetní závěrku SVJ
Cíl semináře:

Seznámíte se s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní závěrce.
Obsah semináře:
* Účetní operace spojené s koncem účetního období, zejména:
* Zaúčtování příspěvků vlastníků a jejich úhrad ze záloh na správu domu při zálohovém způsobu stanovení příspěvků vlastníků na správu domu,
* Úhrada jistiny úvěru ze záloh na správu domu,
* Odpisy majetku ve vlastnictví společenství,
* Účtování časového rozlišení, atd.
* Inventarizace,
* Roční účetní závěrka (právní rámec, rozsah, obsah),
* Nejčastější nesprávnosti v roční účetní závěrce,
* Příjmy vlastníků vs. příjmy SVJ (potvrzení o příjmech jednotlivých vlastníků),
* Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků,
* Povinnosti společenství vlastníků jako zaměstnavatele spojené s koncem roku.

Účetní závěrka SVJ

Vybraný termín:

7.12.2021  Praha

Cena
3290 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.