Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE

Kurzem Vás provede JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Kurzem Vás provede JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Základní info

Z programu semináře:Účastenství obecně – dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)
* Hlavní a vedlejší účastníci řízení
* Nepřiznání účastenství
* Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky dle správního řádu a soudního řádu správního, případy, kdy porušení procesních práv účastníků nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.):
* Stavebník: kdo je stavebníkem, stavebník je/není vlastníkem pozemku nebo stavby, stavebník v řízení o nepovolené stavbě, povinnosti stavebníka
* Vlastník pozemku/stavby: souhlas se záměrem, povinnosti vlastníka
* Obec: účastník řízení k ochraně zájmů samosprávného celku, obec jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, soused, účastenství v jednotlivých fázích projednání záměru (umístění, povolení, užívání-kolaudace), rozsah námitek
* Soused: podmínky účasti souseda v jednotlivých fázích projednání záměru se zaměřením na umístění a povolení, rozsah, povaha a rozhodování o námitkách (územně-technických, občanskoprávních včetně občanskoprávních vlastnických), posuzování a rozhodování o námitkách, soused v řízení o nepovolené stavbě, a dalších
* Projektant: postavení projektanta v řízeních a jeho vztah k stavebnímu úřadu a účastníkům řízení, projektová dokumentace a její vady
* Ostatní subjekty: účastenství podle zvláštních právních předpisů, společenství vlastníků jednotek, občanské sdružení (ekologický spolek), autorizovaný inspektor, vlastníci technické infrastruktury, veřejnost
* Účast v zjednodušených postupech: územní souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby apod.Účastenství speciálně dle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.):
* Změny v postavení některých účastníků/subjektů v řízení o povolení záměru: stavebník, společenství vlastníků jednotek jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, obec, soused, občanská sdružení (ekologické spolky), hlavní projektant/projektant, vlastník technické infrastruktury, veřejnost, autorizovaný inspektor
* Procesní změny: nedostatky žádosti o povolení, námitky účastníků obecné, námitky občanskoprávní vlastnické a jejich posuzování, opravné prostředky podle soudního řádu správního, přístup do informačních systémů
* Účast v nových řízeních: povolovací řízení, řízení o vydání zrychleného povolení, kolaudační řízení, rekolaudace, řízení o nepovoleném záměru, řízení o vydání zákazových opatření nebo opatření k nápravě, rámcové povolení, a další.Dotčené orgány:Současný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)
* postavení dotčených orgánů a jejich procesní práva, vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, přezkum závazných stanovisek a lhůty).Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)
* změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu (agenda dotčeného orgánu integrována/neintegrována do stavebního úřadu), výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, speciální úprava lhůt pro přezkum závazných stanovisek), jednotné environmentální stanovisko.

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE

Vybraný termín:

14.12.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.