Stavebník - jeho odpovědnost a povinnosti

kurz

Základní info

Obsah on-line semináře:
* Základní charakteristika postavení stavebníka ve výstavbovém procesu
* Právní požadavky určující odpovědnost a povinnosti stavebníka
* Stavebník v požadavcích nového stavebního zákona v porovnání se zákonem č. 183/2006 Sb.
* Stavebník / zadavatel v požadavcích zákona č. 309/2006 Sb.
* Stavebník a jeho vrcholová odpovědnost za přípravu a realizaci stavby
* Smluvní zabezpečení - řešení soukromo – právních vztahů
* Vazba stavebníka na ostatní účastníky výstavby
On-line seminář je určen pro:

zástupce stavebníka a další odpovědné pracovníky v procesu přípravy a realizace stavby - zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, stavební dozor, koordinátory BOZP, pracovníky dozorových a inspekčních orgánů.

Stavebník - jeho odpovědnost a povinnosti

Vybraný termín:

24.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.