Správní řád nejen pro začátečníky - online kurz

kurz

Základní info

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti a dalším začínajícím úředníkům působícím v různých oblastech státní a veřejné správy, jejichž agenda zahrnuje postupy podle správního řádu.
Cílem semináře je uvést účastníky do problematiky postupů podle správního řádu a seznámit je se základními instituty a fázemi správního řízení včetně modelových situací typických pro činnost správních orgánů.
Program semináře:

  • správní řízení a jiné postupy podle správního řádu
  • správní orgán
  • účastníci řízení a jiné dotčené osoby
  • podání a jiné úkony účastníků
  • doručování
  • postupy před zahájením řízení
  • průběh správního řízení v prvním stupni včetně rozhodnutí
  • postupy podle části čtvrté správního řádu
  • opravné prostředky

UPOZORNĚNÍ:

Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Správní řád nejen pro začátečníky - online kurz

Vybraný termín:

5.12.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.